Gaļas un piena liellopu šķirņu ģenētika – vaislas liellopi un buļļu sperma, kas īpaši piemērota zāles lopbarības efektīvai izmantošanai.

Filozofija

Pamatideja

 • Worldwide climate change influences the production of food- and agricultural commodities
 • Dairy and beef production based on concentrated feed competes human nutrition -> “feed no food
 • Use the available resources (grassland) in a sustainable way
 • The prevalent breed black-Holstein is an extreme dairy breed with a high need for concentrates
 • Low milk prices
 • Globālās klimata izmaņas atstāj ietekmi uz pārtikas ražošanu un lauksaimniecības resursiem
 • Piena produktu un liellopu gaļas ieguve, izmantojot augstas spēkbarības devas, kļūst populārāka par "feed no food" principu*
 • Daudzas piena šķirnes selekcionētas augstai produktivitātei, līdz ar to nepieciešami lieli spēkbarības apjomi
 • Zemas piena iepirkuma cenas

Mērķis

 • Production suitable to habitat (with roughage feed)
 • Sustainable development of the Baltic cattle breeding
 • Use of robust breeds with a lower milk yield but the benefit of lower production costs
  (lower veterinary costs, no concentrates, more calves per cow)
 • Ražošana, izmantojot rupjo lopbarību
 • Ilgtspējīga liellopu nozares attīstība Baltijā
 • Izturīgu, vidēji augstas produktīvitātes šķirņu izmantošana, lai samazinātu ražošanas izmaksas
  (zemākas veterinārās izmaksas, nelieli spēkbarības apjomi, vairāk iegūto teļu)


*"feed no food"- saimniekošanas veids, kurā samazina spēkbarības lietošanu liellopu barībā, lai uzlabotu dzīvnieku veselību, auglību un dzīvotspēju, kā arī novērstu tiešo konkurenci cilvēku pārtikas produktiem.
Partneri:
Gaļas un piena liellopu šķirņu ģenētika – vaislas liellopi un buļļu sperma, kas īpaši piemērota zāles lopbarības efektīvai izmantošanai.