Gaļas un piena liellopu šķirņu ģenētika – vaislas liellopi un buļļu sperma, kas īpaši piemērota zāles lopbarības efektīvai izmantošanai.

Filozofija

Pamatideja

  • Globālās klimata izmaņas atstāj ietekmi uz pārtikas ražošanu un lauksaimniecības resursiem
  • Piena produktu un liellopu gaļas ieguve, izmantojot augstas spēkbarības devas, kļūst populārāka par "feed no food" principu*
  • Daudzas piena šķirnes selekcionētas augstai produktivitātei, līdz ar to nepieciešami lieli spēkbarības apjomi
  • Zemas piena iepirkuma cenas
  • Low milk prices

Mērķis

  • Ražošana, izmantojot rupjo lopbarību
  • Ilgtspējīga liellopu nozares attīstība Baltijā
  • Izturīgu, vidēji augstas produktīvitātes šķirņu izmantošana, lai samazinātu ražošanas izmaksas
    (zemākas veterinārās izmaksas, nelieli spēkbarības apjomi, vairāk iegūto teļu)


*"feed no food"- saimniekošanas veids, kurā samazina spēkbarības lietošanu liellopu barībā, lai uzlabotu dzīvnieku veselību, auglību un dzīvotspēju, kā arī novērstu tiešo konkurenci cilvēku pārtikas produktiem.
Partneri:
Gaļas un piena liellopu šķirņu ģenētika – vaislas liellopi un buļļu sperma, kas īpaši piemērota zāles lopbarības efektīvai izmantošanai.
DIRcms